Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Frederikssund Radikale Venstre

Forskning og innovation

Forskning er ikke et luksusgode. Forskning og innovation er grundlaget for, at vi kan løse væsentlige samfundsproblemer og fx sikre rent drikkevand i fremtiden og helbrede alvorlige sygdomme. Derfor kæmper Radikale Venstre for, at vi styrker vores forskningsbevillinger.
Fri forskning og universiteternes uafhængighed
Den frie forskning finder svar på spørgsmål, vi endnu ikke ved, at vi skal stille. Den giver os nye ideer og er med til at bringe vores samfund ind i fremtiden. Erhvervslivets behov er vigtige, men de må ikke få os til at tilsidesætte grundforskningen. Vi vil opprioritere den frie forskning og samtidig øge grundbevillingen på de videregående uddannelser, så de får større manøvrerum, herunder til at igangsætte forskning.
 
Forskning og erhvervsliv
Når virksomheder investerer i forskning og udvikler nye produkter, arbejdsgange og forretningsmodeller, er det med til at styrke Danmark. For det gavner danske virksomheder, konkurrenceevnen og jobskabelsen. Derfor skal der være gode betingelser for private investeringer i forskning og innovation. Derfor vil vi gøre det lettere for nystartede virksomheder at låne penge til forskning.
 
Innovation og vækstiværksætteri
Det er relativt nemt at starte virksomhed i Danmark. Men svært at få den til at vokse sig stor. Nye virksomheder står for næsten halvdelen af nettojobskabelsen i Danmark. Og såkaldte vækstiværksættere skaber tre gange så mange nye job som andre nye virksomheder. Samtidig skaber de udvikling og innovation. Derfor skal vi have flere danske vækstiværksættere. Fra A,B,C til ph.d. skal vi dyrke og udvikle vores børns naturlige kreativitet og nysgerrighed - i stedet for at begrænse den og hegne den inde. Vi skal inspirere vores børn og unge til at turde følge andre veje end den slagne lønmodtagervej. Og på den måde skabe en ny iværksætterkultur i Danmark. Endelig skal vi turde satse langt mere målrettet på de allerdygtigste iværksættere.