Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Frederikssund Radikale Venstre

Erhverv

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Vores bud er en ambitiøs, grøn og moderne erhvervspolitik, der gennem fortsatte reformer styrker dansks erhvervslivs vilkår og fremmer den private jobskabelse. En erhvervspolitik, der understøtter danske virksomheder i at omstille sig til den cirkulære økonomi, hvor genanvendelsen af ressourcer og materialer er i centrum for produktion og forbrug. Og en erhvervspolitik, der skaber langt bedre vilkår for at starte og udvikle virksomhed i Danmark.
Gode rammevilkår for vækst
Når vi skaber vækst, gør vi det muligt at investere i vores drømme. I bedre uddannelse, hurtigere grøn omstilling og flere muligheder til dem, der har det sværest i vores samfund. Derfor er vi optagede af at skabe vækst. Og vilkårene er generelt gode i Danmark. Magasinet Forbes har kåret Danmark, som det land i verden, der har det bedste erhvervsklima. Vi vil også fremadrettet sikre, at det er attraktivt at drive virksomhed i Danmark. Samtidig vil vi sikre, at danske virksomheder kan få den arbejdskraft, de efterspørger. Fremtidens job vil kræve endnu flere kvalifikationer – både praktiske og akademiske. Ikke mindst i lyset af den 4. industrielle revolution, der kan betyde, at op mod 800.000 på det nuværende danske arbejdsmarked inden for de næste årtier automatiseres. Derfor vil vi prioritere uddannelse og efteruddannelse og skabe bedre vilkår for, at vores virksomheder kan rekruttere kvalificeret international arbejdskraft. Endelig har vi blik for det potentiale, der ligger i vores mange selvstændige samt små og mellemstore virksomheder. Her vil vi bl.a. arbejde på at tilbyde ordninger, der kan løfte vidensniveauet, så de kan modernisere deres produktion og udvikle deres forretningsmodeller. 
 
En grøn cirkulær økonomi
Allerede i dag oplever vi knaphed på vigtige ressourcer og materialer. Det bliver kun mere udtalt de kommende år med tre mia. mennesker på vej ind i middelklassen. Realpriserne på ressourcer er steget eksplosivt siden år 2000. Det kan ikke undgå at få betydning for vores virksomheders vækstvilkår. Derfor vil vi understøtte, at danske virksomheder bliver mere ressourceeffektive. Hvis danske industrivirksomheder tager de bedste og mest ressourceeffektive teknologier i brug, vil de kunne spare op mod 5 procent af deres udgifter til ressourcer. I lønkroner svarer det til en besparelse på op mod 19 kroner pr. arbejdet time. Det er en besparelse, vi ikke har råd til at gå glip af. Ved at gøre vores virksomheder mere ressourceeffektive kan vi samtidig udvikle ny viden og teknologi, der kan eksporteres til resten af verden, ligesom vi har gjort med en række andre grønne teknologier – fx vindmøller. Sådan skaber vi både en grønnere fremtid og nye arbejdspladser i Danmark. 
 
Flere danske vækstiværksættere
Det er relativt nemt at starte virksomhed i Danmark. Men svært at få den til at vokse sig stor. Nye virksomheder står for næsten halvdelen af nettojobskabelsen i Danmark. Og såkaldte vækstiværksættere skaber tre gange så mange nye job som andre nye virksomheder. Derfor skal vi have flere danske vækstiværksættere. Fra A,B,C til ph.d. skal vi dyrke og udvikle vores børns naturlige kreativitet og nysgerrighed - i stedet for at begrænse den og hegne den inde. Vi skal inspirere vores børn og unge til at turde følge andre veje end den slagne lønmodtagervej. Og på den måde skabe en ny iværksætterkultur i Danmark. Samtidig skal vi turde satse langt mere målrettet på den lille elite af iværksættere – uanset om de er danske eller internationale – der har ideerne og evnerne til at skabe nye globale danske vækstsucceser.