Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Frederikssund Radikale Venstre

Boliger og udsatte boligområder

Radikale Venstres ambition er, at alle mennesker, uanset indkomst, skal have adgang til gode og miljøvenlige boliger, og at de danske lokalsamfund bliver mere mangfoldige.
De udsatte boligområder skal løftes
Radikale Venstre vil udvikle de udsatte boligområder i en positiv retning med mindre kriminalitet, højere beskæftigelse, bedre uddannelse og en mere blandet sammensætning af beboere. Vi vil fokusere på uddannelse og beskæftigelse, da det er den bedste vej ud af socialt armod. Vi ønsker et mere nuanceret billede af de sociale udfordringer i områderne, hvor vi tør tale om de problemer, der indiskutabelt er, men uden at slå alle over én kam. VI skal lade ambitionerne, ikke frygten, diktere vores politik. Det betyder, at vi ikke vil gå på kompromis med retssikkerheden, ytringsfriheden og andre basale frihedsrettigheder, der er grundlaget for vores samfund. De gælder alle - også dem vi er uenige med. 
 
Et boligmarked for alle
Radikale Venstre ønsker et boligmarked for alle. Vi vil arbejde for, at mennesker med lave indkomster og studerende kan finde et hjem i storbyen. Vi arbejder for mere mangfoldige boligområder, og har bl.a. været med til at forbedre de store kommuners mulighed for at bygge nye almene boliger i attraktive kvarterer.
 
Det skal være nemmere at færdes på boligmarkedet. Både for køber og sælger. Og for lejer og udlejer. Boligmarkedet skal være gennemsigtigt, og der skal være adgang for alle – også internationale arbejdstagere og studerende. Derfor har vi været med til at forsimple lejeloven, og vi vil arbejde for at bløde op på den detaljerede regelstyring. 
 
Et grønt boligmarked
Radikale Venstre vil gøre vores boliger sundere og mere klimavenlige. Vi har bl.a. gjort det fordelagtigt for udlejere at energirenovere private udlejningsboliger, så varmeregningen nedbringes. Det er godt for udlejere, lejere og klimaet.